Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Phật giáo và đời sống
P1110637

Phước huệ song tu

08:28 | 04/03/2016

Chúng ta làm việc thiện bằng sự dâng hiến chớ không phải vì tăng thu nhập hay nêu cao danh vọng thì tự nhiên phiền não trong lòng mình sẽ giảm.


IMG_0185FILEminimizerFILEminimizer_1

Bồ-tát phục vụ Bồ-tát

22:19 | 23/01/2016

Tại sao có rất nhiều người đồng ý đi làm việc thiện?  Vì thông qua cơ hội dâng hiến làm việc nghĩa này, có thể giúp họ buông bỏ cái bản ngã của mình. Làm một người mà có thể quên đi cái thân phận của mình, bất cứ việc gì cũng có thể sắn tay áo mà làm thì người đó có thể thành một vị Bồ-tát sống trong hoan hỷ.Các tin đã đưa ngày :