phomonthihien.com

Bản Tin NCSS Ngày 10.9.2021

Thứ sáu, 10/09/2021, 18:52 GMT+7

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

 

Trưa ngày 10/09/2021, chùa nấu 2100 phần thức ăn chay, phát cho bà con ở các khu nhà trọ và khu vực chợ nhỏ. Buổi chiều chùa nấu 700 hộp cháo chay. Phần cháo này, chùa liên kết với ban ấp Thới Tây 1, nhờ các chú bộ đội hỗ trợ đi phát cho bà con trong ấp.

Cầu nguyện cho mọi người được bình an, không bị dịch bệnh!

Cầu cho đại dịch sớm qua mau!

 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


Người viết : Chùa Phổ Giác


Copyright © 2012 Phổ Môn Thị Hiện