Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Thông tin
z2800971950946_f13394f26e2abb0b952307a3a1dfb8c9

Bản Tin NCSS Ngày 17.9.2021

18:09 | 17/09/2021

z2833976917116_427245ad31cb0c03fc7dc35d3f0aa985

Bản Tin NCSS Ngày 16.9.2021

18:58 | 16/09/2021

Bản Tin NCSS Ngày 15.9.201

18:14 | 15/09/2021


Các tin đã đưa ngày :