Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Thông tin

Bản Tin NCSS Ngày 10.9.2021

18:52 | 10/09/2021

Bản Tin NCSS Ngày 09.9.2021

18:56 | 09/09/2021

Bản Tin NCSS Ngày 08.9.2021

18:10 | 08/09/2021


Các tin đã đưa ngày :