Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Hoạt động phật sự
z2833937910775_5adad1f5b5ad634c596972ff3c482967

Giông Bão Rồi Cũng Qua

15:48 | 05/10/2021

Thông Báo Phóng Sanh

16:58 | 01/07/2019


Các tin đã đưa ngày :