Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Hoạt động phật sự

Một ngày kết duyên với Phật cho những người khiếm thị và bệnh nhân ung thư

Thứ hai, 22/07/2013, 13:08 GMT+7

       Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2013, khoảng 130 người dưới sự hướng dẫn của cô Từ Mãn đã về chùa Phổ Giác kết duyên Phật một ngày

MỘT NGÀY KẾT DUYÊN PHẬT CHO NHỮNG NGƯỜI KHIẾM THỊ VÀ BỆNH NHÂN UNG THƯ­

 

               Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2013, khoảng 130 người dưới sự hướng dẫn của cô Từ Mãn đã về chùa Phổ Giác kết duyên Phật một ngày. Việc đưa người khiếm thị và bệnh nhân ung thư về chùa kết duyên với Phật là một việc làm thường xuyên của cô Từ Mãn, hành động này nhằm mục đích tạo điều kiện cho những người có hoàn cảnh bất hạnh khiếm thị, ung thư không tự thân đến chùa được, có điều kiện đến chùa lạy Phật sám hối. Người khiếm thị mất thị lực nên xoay chuyển khó khăn, phải có người dẫn dắt. khoảng 1/3 trong số 130 người là người khiếm thị, vì vậy việc trợ giúp họ sinh hoạt tu học trong suốt một ngày cũng khá vất vả. Vì thời gian chỉ gói gọn trong một ngày nên việc tu học cũng phải khéo sắp sếp cho tròn vẹn. Buổi sáng sớm mới đến, cho họ dùng sáng, sau đó tranh thủ tập trung lên giảng đường để nghe thuyết pháp. Việc thuyết pháp là giúp cho họ hiểu rõ về nhân quả, chấp nhận số phận căn bệnh của mình, không than thở oán trách và cũng chỉ dẫn thêm họ cách lạy Phật sám hối bằng cách lạy chú Đại Bi và trì chú Đại Bi, cầu xin với Đức Quán Thế Âm Bồ-tát từ bi thương nhận lời sám hối của họ và giúp họ tiêu trừ những bệnh tật khổ ách. Qua bài thuyết pháp khéo léo hợp căn cơ của đại đức trụ trì Thích Minh Kiết, các bệnh nhân ung thư và người khiếm thị đã có sự cố gắng trong việc lạy chú Đại Bi. Có người còn khoe "Con mới mổ một tháng, nghe quý Thầy dạy nên con cố gắng lạy hết một biến chú Đại Bi" Một người khiếm thị khác nói "Trước đây con rất lười lạy Phật, nay nghe Thầy dạy, hiểu ra nên con cũng lạy hết một biến chú Đại Bi. Sau này con sẽ cố gắng về nhà lạy Phật sám hối tội lỗi, cầu xin Phật thương xót che chở" Vì thấy họ nghiệp lực sâu nặng, chịu nhiều quả báu khổ đau nên thầy trụ trì dạy họ cách trì chú Đại Bi và niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát. Thầy nói "Quán Âm Bồ-tát đại từ đại bi thương xót phát nguyện cứu độ hết thảy muôn loài. bất cứ ai có khổ nạn chi, hễ chí tâm trì niệm danh hiệu Ngài thì nhất định Ngài sẽ nghe thấy và đến cứu khổ cứu nạn. sự cứu khổ cứu nạn của Bồ-tát đã hiện rõ trước mắt mà ai cũng nghe thấy hoặc tự thân của mình cảm ứng. quý vị hãy nên nhân lời nguyện của Ngài mà cầu xin cứu khổ cứu nạn" Bồ tát như cái trống, chúng ta như chiếc dùi. dùi không gõ vào trống thì không phát ra tiếng vang. Thần thông oai đức của Bồ-tát đủ đầy, chỉ cần chúng ta lòng thành gõ vào nhất định sẽ được cảm ứng.

                Nhìn những người khiếm thị và bệnh nhân ung thư chí thành lạy Phật, nghe pháp lòng chúng tôi cảm thấy rất vui, vì nghiệp báo của họ không phải dễ khiến họ chịu nghe pháp lạy Phật và cũng mừng vì họ có chỗ náo nương, che chở an ủi họ trong kiếp sống tàn tật, bệnh tật khổ đau này.

sau đây là một số hình ảnh của một ngày kết duyên Phật:


chuaphogiac


Các tin đã đưa ngày :