Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Kỷ Yếu

Lời Tựa

22:18 | 31/01/2021

“Việc cứu đói cứu khổ cũng không khó và quan trọng bằng việc diệt trừ mầm ác bất thiện hiện tại”


Ước nguyện thành lập Tuệ Tĩnh Đường TỪ TẾ

22:17 | 31/01/2021

“Bệnh là do nghiệp, nhất là những bệnh càng nặng thì chứng tỏ nghiệp càng nặng. Chỉ có sám hối mới tiêu trừ nghiệp. “


Lễ ra mắt Tuệ Tĩnh Đường TỪ TẾ

22:16 | 31/01/2021

“Phụng sự chúng sanh tức là thiết thực cúng dường chư Phật”Các tin đã đưa ngày :