Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Thông tin
hay_lam_chu_lay_minh1_1

Hãy Làm Chủ Lấy Mình

15:02 | 02/07/2013

KHOA_TU

Khóa Tu Lễ Bái Ngũ Bách Danh Quán Âm và trì chú Đại Bi Hàng Tuần

21:39 | 29/06/2013

Thời khóa tu học Lễ Lạy Ngũ Bách Danh Quán Âm và Trì Chú Đại Bi hàng tuần tại chùa Phổ Giác...Các tin đã đưa ngày :