Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

Truyện Đọc
lam_sau_bit_co_kiep_truoc_kiep_sau.jpg

Làm sao biết có kiếp trước kiếp sau (1 bài)

Ngày đăng : 18/02/2014
Lượt nghe : 1204
Trình bày : Unknow
Tác giả : Thích Nguyên Siêu

Su_tich_adida_va_bay_vi_bo_tat.jpg

Sự Tích Phật A Di Đà và Bảy Vị Bồ Tát (8 bài)

Ngày đăng : 10/01/2014
Lượt nghe : 1189
Trình bày : DPA
Tác giả : Unknow

nhung_mau_chuyen_linh_ung_QTA_1.jpg

Những Mẫu Chuyện Linh Ứng Quán Thế Âm (6 bài)

Ngày đăng : 10/01/2014
Lượt nghe : 1351
Trình bày : Unknow
Tác giả : Unknow