Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

Âm Nhạc Phật Giáo
hoa_sen.jpg

Nhạc Thiền "Hoa Sen Nước Chảy" (10 bài)

Ngày đăng : 21/03/2014
Lượt nghe : 1260
Trình bày : Unknow
Tác giả : Unknow

ve_duoi_phat_dai.jpg

Album "Về Dưới Phật Đài " (12 bài)

Ngày đăng : 21/03/2014
Lượt nghe : 1095
Trình bày : Ca sĩ Hương Lan & Ca sĩ Trường Vũ
Tác giả : Unknow

Truong_ca_kin_Adida.jpg

Trường Ca Kinh A Di Đà (13 bài)

Ngày đăng : 27/02/2014
Lượt nghe : 1117
Trình bày : Thanh Thúy, Tấn Đạt, Xuân Phú, Thùy Dương, Nhóm Bè Cadialc, Hoa Giấy, Bích Phượng, Quang Minh
Tác giả : Võ Tá Hân

Dang_huong.jpg

Dâng Hương (11 bài)

Ngày đăng : 10/01/2014
Lượt nghe : 1009
Trình bày : Unknow
Tác giả : Đài Loan