Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Thông Báo

Thay Đổi Giờ Khám 05-06.08.2023

Thứ ba, 25/07/2023, 18:40 GMT+7

Tuệ Tĩnh Đường TỪ TẾ xin thông báo,

Kính thưa quý bệnh nhân,

Vì chùa tổ chức lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, phòng khám Tuệ Tĩnh Đường TỪ TẾ xin được dời thời gian khám - chữa bệnh:

THỨ 7 (05.08.2023): NGHỈ

CHỦ NHẬT (06.08.2023): KHÁM 2 BUỔI

* Sáng: 08h00 đến 11h00

* Chiều: 13h00 đến 17h00

Nay chúng tôi xin thông báo để quý bệnh nhân được rõ, mong quý bệnh nhân hoan hỷ đến khám đúng ngày, để quý vị không bị mất thời gian đến chùa mà không được khám.

Sau cùng, chúng tôi xin nguyện cầu hồng ân tam Bảo từ bi gia hộ cho quý vị cùng gia đình được sống an bình, hạnh phúc trong sự chở che của mười phương chư Phật, cùng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát!

 

                         Phổ Giác, ngày 25 tháng 07 năm 2023

                                           Chủ Nhiệm

 

 

                                        SC.TN. Diệu Từ

 

 

 


Tuệ Tĩnh Đường TỪ TẾ


Các tin đã đưa ngày :