Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Thông Báo

LỊCH KHÁM CHỮA BỆNH SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN

Thứ sáu, 15/03/2024, 15:15 GMT+7


Tuệ Tĩnh Đường TỪ TẾ


Các tin đã đưa ngày :