Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Tin Tức

Lễ An Vị Tôn Tượng Quán Âm Tứ Diện Và Trai Tăng Vu Lan Cầu Siêu

Thứ năm, 01/08/2013, 11:06 GMT+7

THÔNG BÁO

 

LỄ AN VỊ TÔN TƯỢNG QUÁN ÂM TỨ DIỆN VÀ TRAI TĂNG CẤU SIÊU VU LAN

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

ĐẠI LỄ TRAI TĂNG CẦU SIÊU THÁNG BẢY VÀ AN VỊ TÔN TƯỢNG QUÁN ÂM TỨ DIỆN

Nam Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật!

Nhân mừng tôn tượng Quán Âm Tứ Diện vừa hoàn thành và cũng để bày tỏ lòng hiếu kính của một người con hướng về hai đấng sinh thành của mình trong mùa báo ân và đền ân, bổn tự có tổ chức lễ đại lễ trai Tăng cung thỉnh 100 vị Tăng-Ni đến chứng minh cúng dường. Đại lễ cúng dường này còn gọi là Bách Phạn Tăng.

Sau hơn một năm khởi công tạc tượng Quán Âm Tứ Diện, đến nay Tôn tượng cơ bản sắp hoàn thành, hiện trong giai đoạn ráo riết hoàn thành. Tôn tượng Quán Âm Tứ Diện được thành tựu viên mãn đó là niềm hạnh phúc của của Tăng ni Phật tử bổn tự nói chung và Tăng-ni Phật tử khắp nơi nói riêng vì Tôn tượng này có ý nghĩa rất to lớn. Thứ nhất Tôn tượng được tạc bằng gỗ mít nguyên khối đường kính gốc 1,9m, đường kính thân 1,4m cao 4m, đây là cây mít lớn, quý hiếm bậc nhất thời bấy giờ. Thứ hai, các hình tượng được tạc mang ý nghĩa từ bi lợi sanh sâu rộng: Ba mươi ba hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ-tát tượng trưng cho thần thông tự tại và bi nguyện độ sanh rộng lớn của Đức Quán Thế Âm Bồ-tát; Tứ diện Quán Âm: Như Ý Quán Âm hàm ý ban cho thức ăn vật thực v.v... và hết thảy mọi điều mong cầu trên đời, Dương Chi Quán Âm hàm nghĩa diệt trừ hai chủng bệnh và nghiệp cho chúng sanh, Thí Vô Uý Quán Âm là làm chỗ nương che chở cho chúng sanh không còn sự sợ hãi, Bất Thoái Kim Luân Quán Âm là khiến cho chúng sanh không mất tâm bồ-đề, hay nói cách khác là khiến cho chúng sanh không bị đọa nơi ba đường ác, sớm chứng vô thượng bồ-đề; Ngũ phương Phật bên trên, phương đông là Phật Dược sư, phương nam là Phật Thích-ca Mâu-ni, phương tây là Phật A-di-đà, phương bắc là Phật Di-lặc, bên trên cùng là Đức Phật Tỳ-lô-giá-na, là pháp thân biến hiện khắp mọi nơi.

Mùa Vu lan là mùa của biết ơn và đền ơn. Vào tháng bảy AL hàng năm, mọi người đều hướng về hai đấng sanh thành bày tỏ lòng hiếu kính, nhất là đối với cha mẹ hay ông bà của mình chẳng may qua đời, chúng ta thường hướng về Tam bảo cầu cho họ được siêu độ. Việc cầu siêu độ cho người thân qua đời bằng cách như pháp lập trai đàn, cung thỉnh chư Đại đức Tăng-Ni đến cúng dường là dựa vào kinh Vu Lan Bồn. Cách thiết trai là sắm sanh "đồ ăn trăm món, trái cây năm màu" lại thêm thiết lập hương án, hương hoa nhang đèn v.v...rồi ân cần cung thỉnh chư Đại đức Tăng khắp mười phương đến chứng minh. Tại sao? Đức Phật dạy: Chư đại đức Tăng sau ba tháng an cư, chuyên tu giới định tuệ, đủ đầy phạm hạnh, là ruộng phước cho chúng sanh, có thể nhờ đức đó mà tiêu trừ tội chướng, gieo trồng ruộng phước. Đức Mục Kiền Liên Bồ-tát do mẹ ngài bị đọa vào địa ngục, thân làm ngạ quỷ đầu bù tốc rối, chịu đói khát, miệng thở toàn hơi lửa, đau đớn không kể xiết, Ngài thương mẹ phải chịu đọa đày đói khát nơi địa ngục nên khất thực bát cơm, đem xuống dâng mẹ dùng. Bởi do lòng bỏn sẻn kiếp trước chưa dứt, sợ chúng quỷ tranh giành bát cơm, bà vội lấy tay che giấu, bóc ăn, bởi lẽ đó cơm biến thành than lửa, không nuốt được, phải chịu đau khổ không sau nói hết. Ngài đã đến bạch đức Phật, than khóc kể rõ ngọn nguồn. Đức Phật từ bi chỉ dạy Ngài cách báo đáp ân sâu cha mẹ là thiết lập lễ vu lan bồn, như sự chỉ dẫn trên. Ngài đã cung kính vâng lời đức Phật dạy, nhờ đó mà mẹ Ngài thoát khỏi kiếp ngạ quỷ được sanh lên trời. Công đức thiết lập Vu-lan bồn cầu siêu to lớn không xiết kể. Vì vậy đến ngày rằm tháng bảy mỗi năm, noi theo hạnh hiếu của đức Mục Kiền Liên Bồ-tát, ai nấy cũng đều hướng về Tam bảo để thiết lễ cúng dường Trai Tăng hồi hướng cho cữu huyền thất tổ được siêu thoát. Thường thì ông bà cha mẹ và ngay cả chúng ta cũng đều là người phàm phu, mà đã là người phàm phu thì không sao tránh khỏi tạo tội lỗi, có điều là tội nặng hay nhẹ mà thôi. Cũng bởi do sự sống và vì thương con cháu nên mới tạo tội lỗi, giờ qua đời tội lỗi ấy còn đeo mang. Phận con cháu, qua lời Phật dạy, hiểu rõ nhân quả tội phước, nhớ nghĩ đến ông bà cha mẹ đã qua đời, không biết thần hồn phiêu bạc nơi nào, đang sanh vào cảnh giới thanh nhàn hay bị đọa đày nơi ba đường khổ não, nên việc thiết lập trai đàn cúng dường chư Tăng cầu siêu độ là cần thiết, để bày tỏ lòng biết ân và đền ân người đã khuất.

Bởi hai lý do trên nên chúng Tôi long trọng tổ chức đại lễ cúng dường "Bách Phạn Tăng" cúng trai tăng một trăm vị Tăng-Ni, trong đó có mời các vị hòa thượng ở quận 3, quận 11, huyện Hóc Môn và chư Đại đức Tăng-Ni khắp nơi cúng dường. Chương trình đại lễ cúng dường trai tăng được tổ chức vào hai ngày 12-13 tháng 07 năm Qúy Tỵ tức ngày 18-19/08/2013

Ngày 12/07/AL

Lập trai đàn khai kinh Địa Tạng tụng trong hai thời. Buổi sáng hai quyển, buổi chiều một quyển. Tối tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu.

Ngày 13/07/AL

9h00 sáng làm lễ an vị Phật, 9h45cúng ngọ, 10h30 lễ cài hoa hồng và cúng dường Trai tăng, 11h00 Thọ trai và hoàn mãn.

Ngoài ra, để trợ duyên cho việc cầu siêu, bổn tự sẽ thiết lập bàn hương án tụng kinh Mục Liên Sám Pháp cầu siêu từ mùng 1 đến ngày 11 tháng 7. Quý Phật tử phát tâm cúng dường trai Tăng cầu siêu sẽ đăng ký gởi tên trước để bổn tự niêm yết lên bản cầu siêu hằng ngày.

Nay chúng tôi xin thông báo đến quý Phật tử gần xa tỏ tường. Qúy Phật tử nào phát tâm cầu siêu cho người thân, xin liên hệ với bổn tự đăng ký trước. Hoặc liên hệ số ĐT: 0973455573 Thầy Từ Hòa để biết thêm thông tin và liên hệ đăng ký.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-Tát!

                                                                                                                     Phổ Giác ngày 19 tháng 7 năm 2013

                                                                                                                trụ trì

 

                                                                                                                    tỳ-kheo Thích Minh Kiết

 

Sau đây là một số hình ảnh tôn tượng Quán Âm đang hoàn thiện:
 

 


chuaphogiac


Các tin đã đưa ngày :