Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Tin Tức

Lễ An Vị Tôn Tượng Quán Âm Tứ Diện

Thứ ba, 20/08/2013, 23:57 GMT+7

LỄ AN VỊ TÔN TƯỢNG QUÁN ÂM TỨ DIỆN

Sáng ngày 19 tháng 8 năm 2013, chùa Phổ Giác đã long trọng cử hành lễ an vị tôn tượng Quán Âm Tứ Diện. Đến tham dự chứng minh buổi lễ gồm có Hòa thượng Thích Minh Cảnh, trưởng ban phiên dịch Hán tạng viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, viện chủ tu viện Huệ Quang - Tân Bình, Hòa thượng Thích Thiện Minh trưởng BTS GHPGVN huyện Hóc Môn, hòa thượng Thích Thiện Thái, chứng minh BTS GHPGVN quận Bình Tân, ĐĐ Thích Minh Thanh phó BTS GHPGVN huyện Hóc Môn, ĐĐ Thích Lệ Tâm, chánh thư ký BTS GHPGVN huyện Hóc Môn cùng chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Ni trụ trì các tự viện trong địa bàn huyện và các quận huyện khác khoảng 100 vị đồng tham dự. Ngoài ra còn có hơn 1000 Phật tử đã đến tham dự buổi lễ an vị này.

sau hơn một năm rưỡi khởi công, tôn tượng đã được chạm khắc rất mỹ mãn. Đây có thể nói là một niềm hạnh phúc vô biên cho chư Tăng ni Phật tử khắp nơi vì tôn tượng có ý nghĩa sâu xa về mặt hình tượng và được tạc trên một cây mít rất lớn. Bằng ý tưởng sáng tạo mới lạ của đại đức trụ trì Thích Minh Kiết và qua bàn tay khéo léo của thợ tạc tượng Lê Phúc, tôn tượng Quán Âm Tứ Diện với một hợp thể 33 hóa thân Quán Âm; tứ Quán Âm gồm Như Ý Quán Âm, Thí Vô Úy Quán Âm, Dương Chi Quán Âm, Pháp Luân Bất Thoái Quán Âm và 5 vị Phật gồm Phật Thích-ca, Phật Di-đà, Phật Dược Sư, Phật Di-lặc và pháp thân Phật Tỳ-lô-giá-na đã khắc họa trọn nên đức tướng nghiêm thân của Bồ-tát và thâm ý từ bi độ sanh rộng lớn cùng thần thông lực dụng hóa hiện nhiều thân tướng dạo khắp các cõi nước để cứu độ chúng sanh của Quán Thế Âm Bồ-tát.

Buổi lễ an vị tôn tượng đã được mở đầu bằng nghi thức cung đón chư tôn đức Tăng - Ni rất trọng thị, các nam nữ Phật tử đồng phục trang nghiêm, cung kính cúi đầu xá chào mỗi khi có chư Tăng - Ni đi ngang. Thảm đỏ trải dài suốt từ chánh điện sang Quán Âm các, bên đường dây vàng giăng bủa, lẵng hoa kết dài, các Phật tử còn lại áo tràng trang nghiêm đứng hai bên đường, chắp tay cung kính, lập giàn chào cung thỉnh chư Tôn đức Tăng - Ni tiến ra Quán Âm các cử hành lễ an vị. Lễ an vị được mở đầu bằng nghi thức niêm hương bạch Phật, tụng chú Đại Bi, kiết ấn sái tịnh, hồi hướng chú nguyện. Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, chư Tôn đức Tăng - Ni và các Phật tử hiện diện trong buổi lễ an vị, đã gởi lòng thành kính đảnh lễ đức Quán Thế Âm Bồ-tát cùng mười phương Tam Bảo, đồng góp lời cùng cầu nguyện cho Quốc thới dân an, mưa hòa gió thuận, nhà nhà no ấm, đất nước thanh bình, tâm người hướng thiện, biết quy kính Tam bảo và cũng cầu nguyện cho tự thân đạo tâm kiên cố, tín nguyện bền vững, thường được Quán Thế Âm Bồ-tát từ bi hộ niệm che chở, đời đời kiếp kiếp sanh ra nơi nào cũng được gặp Phật, nghe Pháp, thân cận Hiền thánh Tăng, không còn bị đọa lạc nơi ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.

sau đây là hình ảnh của buổi lễ an vị tôn tượng Quán Âm Tứ Diện:


chuaphogiac


Các tin đã đưa ngày :