Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Tin Tức

Thông Báo Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19.06 Nhâm Dần

Thứ ba, 12/07/2022, 07:39 GMT+7

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP.HCM      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                      CHÙA PHỔ GIÁC                                Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                      --------------                                                      --------------------

                                                                          Phổ Giác, ngày 12 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH LỄ VÍA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ( 19.06.Nhâm Dần)

          Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!

          Nhân ngày vía đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo, chùa Phổ Giác long trọng cử hành đại lễ vào 2 ngày 18 và 19 tháng 6 năm Nhâm Dần (nhằm thứ Bảy và Chủ Nhật 16-17.07.2022) với chương trình cụ thể như sau:

Ngày 18.06.Nhâm Dần (Nhằm thứ Bảy 16.07.2022):

 • 06g30 – 10g00 : Lễ lạy Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát
 • 11g00               : Thọ trai
 • 12g00               : Chỉ tịnh
 • 13g15               : Thức chúng
 • 13g30 – 14g30 : Tụng kinh Phổ Môn
 • 16g00               : Dược thạch
 • 18g00               :Thuyết pháp chủ đề “Quán Thế Âm”
 • 19g30               : Cử hành lễ kỷ niệm và thả hoa đăng
 • 20g00               : Dùng tối
 • 22g00               : Chỉ tịnh

Ngày 19.06.Nhâm Dần(Nhằm Chủ Nhật 17.07.2022)

 • 05g00 – 07g00 : Cử hành lễ nhất bộ nhất bái danh hiệu đức Quán Thế Âm Bồ Tát
 • 07g30               : Tiểu thực (Ăn sáng)
 • 08g00 – 09g00 : Trì chú Đại Bi – Phóng sanh (cá)
 • 09g30               : Lễ Quy y cho quý Phật tử nam nữ
 • 11g00               : Thọ trai – Hoàn mãn

          Bổn tự xin thông báo chung đến quý Phật tử gần xa tỏ tường và đồng thời kính mời quý vị về chùa cùng thắp nến cầu nguyện cho quốc thới, dân an, mưa thuận, gió hòa, nhà nhà ấm no hạnh phúc. Cũng nhân ngày kỷ niệm Lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo này, chúng tôi đồng nguyện cầu cho gia đạo quý vị được bình an, gia đình hạnh phúc, con cháu ngoan hiền, sống an bình trong sự chở che của đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

        Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát!

 

                                                                                                                   


Chùa Phổ Giác


Các tin đã đưa ngày :