Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Tin Tức

Thông Báo Lễ Vía Bồ Tát 19.02.Quý Mão

Chủ nhật, 19/02/2023, 18:01 GMT+7

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH LỄ VÍA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

(19.02.QUÝ MÃO)

 
     Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
     Nhân ngày lễ vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, chùa Phổ Giác long trọng cử hành đại lễ vào 2 ngày: 18 - 19 tháng 02 năm Quý Mão (nhằm ngày 09 - 10 tháng 03 năm 2023) với chương trình cụ thể như sau:
  • Ngày 18./02./Quý Mão (Nhằm ngày 09.03.2023) 
07h00 : Lạy danh tự Đại Bi 
09h30 : Tụng Kinh Phổ Môn 
11h00 : Thọ trai 
12h00 : Chỉ tịnh
13h30 : Thức chúng 
14h00 : Hành trì Đại Bi Sám Pháp (7 biến) 
16h00 : Dược thạch
18h00 : Thính pháp chủ đề “Bồ Tát Quán Thế Âm” 
19h00 : Tiến hành nghi thức
+ Xưng tán Bồ Tát
+ Truyền đăng
+ Nhập từ bi quán 
20h30 : Hoàn mãn - Ăn tối
 
  • Ngày 19.02.Quý Mão (Nhằm ngày 10.03.2023)
05h00 : Lễ lạy nhất bộ nhất bái danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 
08h30 : Tiểu thực 
09h00 : Lễ Quy y Tam Bảo 
11h00 : Thọ trai - Hoàn mãn
 
Chùa Phổ Giác xin thông báo chung đến quý Phật tử gần xa liễu tri. Và cũng xin trân trọng kính mời quý Phật tử nhớ ngày ấy mà trở về đông đủ để chúng ta đồng thắp nến cầu nguyện cho quốc gia thạnh trị, lê thứ an hòa, bất động can qua, thái bình thiên hạ, thiền môn giáo hóa, Phật đạo thịnh hành, bá tánh chúng sanh phước điền đồng chủng.
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
 
    Chùa Phổ Giác, ngày 29 tháng Giêng năm Quý Mão
Trân trọng kính mời
 
 
 
 
TN. Diệu Từ
 

Chùa Phổ Giác


Các tin đã đưa ngày :