Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Thông tin
23_1

Bản Tin NCSS Ngày 14.9.2021

18:55 | 14/09/2021

z2800881691552_54be9bf46961e40850e50530583f5528

Bản Tin NCSS Ngày 13.9.2021

18:09 | 13/09/2021

4

Bản Tin NCSS Ngày 11.9.2021

18:10 | 11/09/2021


Các tin đã đưa ngày :