Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Linh Ứng Quán Thế Âm

Niệm Quán Âm thoát khỏi giam cầm

Thứ ba, 04/11/2014, 19:39 GMT+7

 Niệm Quán Âm Thoát Khỏi Giam Cầm

Vào đời nhà Tấn, có một vị Sa-môn hiệu là Thích Pháp Hồng trụ tại chùa Ngõa Quan. Niên hiệu Nghĩa Hy thứ mười hai, quan phủ cấm không cho hành việc rèn đúc. Trước đó sư có phát nguyện đúc một tượng Phật bằng vàng cao một trượng sáu, bấy giờ tượng vẫn còn đang trong khuông. Sở ty phát hiện Sư đúc tượng Phật nên bèn bắt giam Sư vào ngục.

Ở trong ngục, hằng ngày Sư chí tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát hơn một trăm lần. Một đêm nọ, sư mộng thấy tượng Phật vàng đã đúc đi vào trong ngục, dùng tay xoa lên đầu sư và nói: "con đừng lo! sẽ qua khỏi thôi." Trước ngực đức Phật mà sư mộng thấy, quanh ngực ba tất vuông, màu sắc của đồng giống như là bị cháy sém.

Mười ngày sau vua ân xá xá tội, sư được thả. Bấy giờ tượng Phật trong khuôn cũng tự ra. Đây là do linh ứng của Quán Thế Âm Bồ-tát vậy.

(Trích từ quyển "ghi chép linh ứng nhờ trì Quán Âm" - Dịch giả Tỳ-kheo Thích Minh Kiết)


chuaphogiac


Các tin đã đưa ngày :