Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Linh Ứng Quán Thế Âm

Niệm Quán Âm khỏi nạn lửa

Thứ hai, 10/11/2014, 19:01 GMT+7

 

Niệm Quán Âm Khỏi Nạn Lửa

Trúc Trường Thư đời Tấn

Vào đời nhà Tấn có một người tên là Trúc Trường Thư, tổ tiên vốn là người Thiên Trúc. Trước đây, gia cảnh ông vốn giàu có, về sau thì suy dần. Đến giữa niên hiệu Nguyên Khang (295 TL), cả gia đình ông dời về Lạc Dương.

Ông là người rất thành tín Quán Thế Âm Bồ-tát, chuyên về trì tụng kinh Quán Âm (kinh Phổ Môn).

Bấy giờ trong xóm xảy ra hỏa hoạn, nhà cửa xung quanh gần đó thảy điều cháy rụi. Nhà của Trường Thư nằm ngay dưới gió, lại thêm nhà tranh, gặp thế lửa cháy dữ dội, nên ở thế cảnh rất là nguy hiểm.

Khi đó ông nhìn thấy lửa cháy gần kề, nên ra lệnh cho người nhà không được vào nhà lấy đồ, còn mình thì chỉ nhất tâm niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ-tát, giây lát sau gió đổi hướng, lửa tắt, ai nấy rất làm kinh ngạc.

Lúc bấy giờ có mấy thiếu niên xấu, cho rằng đó chỉ là gió tình cờ đổi hướng mà thôi, có gì đâu mà thần kỳ, nếu trời hanh khô thì coi như thiêu rụi rồi! Hai ngày sau, gặp lúc tiết trời khô hanh, mấy thiếu niên xấu đó bày mưu phóng hỏa đốt nhà Trường Thư. Họ ném lửa lên nóc nhà ông đôi ba lần, nhưng lần nào lửa cũng tắt. Mấy cậu thiếu niên đó rất làm kinh ngạc, rồi mạnh ai về nhà nấy. Sáng sớm hôm sau, chúng đến dập đầu tạ lỗi với Trường Thư.

Ông nói: Tôi đâu có thần lực gì, chỉ thường tụng kinh Quán Âm không biến lười, nên mỗi khi xảy ra nạn tai gì thì đều liền tránh khỏi. Từ đó về sau, dân chúng nơi đây đều kính sợ Phật Bồ-tát!

(Trích từ quyển "ghi chép linh ứng nhờ trì Quán Âm" - Dịch giả Tỳ-kheo Thích Minh Kiết)


chuaphogiac


Các tin đã đưa ngày :