Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Phật giáo và đời sống

Bồ-tát phục vụ Bồ-tát

Thứ bảy, 23/01/2016, 22:19 GMT+7

Tại sao có rất nhiều người đồng ý đi làm việc thiện?  Vì thông qua cơ hội dâng hiến làm việc nghĩa này, có thể giúp họ buông bỏ cái bản ngã của mình. Làm một người mà có thể quên đi cái thân phận của mình, bất cứ việc gì cũng có thể sắn tay áo mà làm thì người đó có thể thành một vị Bồ-tát sống trong hoan hỷ.

 

BỒ-TÁT PHỤC VỤ BỒ-TÁT

*****

 

Khi hướng dẫn các nhà doanh nghiệp tu thiền, trước khi kết thúc khóa tu, Tôi đều giới thiệu với các học viên về công việc thiện nguyện của chùa trước đây; đồng thời cũng khuyến khích các thiền sinh đến đây làm việc thiện, vì làm việc thiện là tinh thần của Bồ-tát, lợi người mà cũng có ích cho mình.

Tôi nói: " những người làm việc thiện ở đây không phải vì họ không có việc làm, không có chức phận, mà trái lại, đa phần những người làm việc thiện ở đây đều có công việc riêng, lại còn phải lo lắng, giúp đỡ cho gia đình... dù bận trăm trăm công ngàn việc họ vẫn nhín ra thời gian ít ỏi của mình để làm việc thiện đó!"

Phục vụ thức ăn

Tôi nói tiếp: "Không chỉ các vị được tu thiền tĩnh tọa trong bảy ngày mà các vị công quả nơi đây cũng thông qua cơ hội phục vụ cho quý vị tu đây mà được tu hành bảy ngày, cho nên chúng ta gọi họ là Bồ-tát thiện nguyện. Có thể nói tinh thần của Bồ-tát phục vụ Bồ-tát. Tôi hy vọng rằng, sau khi được phục vụ, các vị cũng bỏ đi cái thân phận, địa vị của mình, học cách thiện nguyện, phục vụ cho người khác."

Tại sao có rất nhiều người đồng ý đi làm việc thiện?  Vì thông qua cơ hội dâng hiến làm việc nghĩa này, có thể giúp họ buông bỏ cái bản ngã của mình. Làm một người mà có thể quên đi cái thân phận của mình, bất cứ việc gì cũng có thể sắn tay áo mà làm thì người đó có thể thành một vị Bồ-tát sống trong hoan hỷ.

Trích từ quyển "Làm Việc Thiện Ích Mình Lợi Người"

Nguyên tác: Pháp sư Thánh Nghiêm

Dịch giả: Tỳ-kheo Thích Minh Kiết


chuaphogiac


Các tin đã đưa ngày :