Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Phật giáo và đời sống

Không cướp công, không khoe khoang

Thứ ba, 15/03/2016, 12:27 GMT+7

KHÔNG CƯỚP CÔNG, KHÔNG KHOE KHOANG

*****

Tuy công tác từ thiện là một công việc mang tinh thần phục vụ, nhưng chúng ta cũng không tránh khỏi bị người soi mói.

Ví như có người chuyên chọn những công việc có tính hiện rõ, quy mô lớn để mong người khác chú ý khen ngợi: "Vị này xem ra rất là giỏi, chắc phải là một nhân tài kiệt xuất đây!"

Người có lối suy nghĩ như vậy, không biết mục đích làm việc thiện của họ thật sự có phải vì khoe khoang? hay là muốn được vinh danh? cầu phước báo? mong công đức hay là muốn có trí tuệ?

 

  

 

Nếu chúng ta làm vì cầu phước, cầu trí tuệ thì không gọi là khoe khoang hay muốn được vinh danh. Nếu đã như vậy thì chúng ta đối đải với bất cứ ai cũng đều phải bình đẳng; phải nên quên thân mình, mà giúp ích cho người, vì hết thảy mọi người đều là Bồ-tát hiện tại và là Phật tương lai, không có phân biệt cao thấp hay sang hèn.

Cho nên chúng ta phải biết trân quý cơ hội mỗi khi được phục vụ đại chúng, làm việc bằng tâm hoan hỷ.

Trích từ quyển "Làm Việc Thiện Ích Mình Lợi Người"

Nguyên tác: Pháp sư Thánh Nghiêm

Dịch giả: Tỳ-kheo Thích Minh Kiết


chuaphogiac


Các tin đã đưa ngày :