Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Phật giáo và đời sống

Phước huệ song tu

Thứ sáu, 04/03/2016, 08:28 GMT+7

Chúng ta làm việc thiện bằng sự dâng hiến chớ không phải vì tăng thu nhập hay nêu cao danh vọng thì tự nhiên phiền não trong lòng mình sẽ giảm.

 

PHƯỚC HUỆ SONG TU

*****

 

Thái độ của một vị Bồ-tát làm việc thiện là không nghĩ đến sự thành tựu cho bản thân mình, chỉ hết lòng nghĩ đến việc giúp người khác, đây mới chính là tâm địa Bồ-tát và đó cũng mới chính là đại tu hành.

Có nghĩa là, phàm Bồ-tát khi làm việc thiện hay làm bất cứ việc công đức nào cũng đều là tu phước và tu huệ.

Nếu Bạn làm không phải vì nghĩa cử từ thiện cao đẹp mà làm để nhận tiền công thì đây không gọi là tu hành mà chỉ gọi là làm vì nuôi miệng, vì cuộc sống. Làm việc thiện bất luận là nhiều hay ít cũng đều là tu hành, dù là việc nặng hay nhẹ cũng đều là tu phước và tu huệ.

Thông thường đa số người ta chỉ nghĩ đến làm việc thiện là phần tu phước. Họ cho rằng khi làm việc nghĩa, mình đâu có tụng kinh nghe pháp, đâu có lạy Phật sám hối đâu thì làm sao có thể tu huệ được?

Thật ra, Huệ có nghĩa là làm giảm bớt phiền não, giảm bớt phiền não tham, phiền não sân của mình. Chúng ta làm việc thiện bằng sự dâng hiến chớ không phải vì tăng thu nhập hay nêu cao danh vọng thì tự nhiên phiền não trong lòng mình sẽ giảm.

Trích từ quyển "Làm Việc Thiện Ích Mình Lợi Người"

Nguyên tác: Pháp sư Thánh Nghiêm

Dịch giả: Tỳ-kheo Thích Minh Kiết


chuaphogiac


Các tin đã đưa ngày :