Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Phật giáo và đời sống

Thế nào cũng có lần đầu

Thứ ba, 16/02/2016, 20:29 GMT+7

 

THẾ NÀO CŨNG CÓ LẦN ĐẦU

*****

 

Phàm khi phát tâm làm việc nghĩa, bất cứ việc gì chúng ta cũng nhất định phải tận tâm tận lực mà làm. Tuy nhiên trước khi làm, do chưa có kinh nghiệm, nên thế nào cũng có nhiều điều mà mình không hiểu.

Thí dụ như, lần đầu tiên mình xuống nhà bếp của chùa làm công quả, do không quen cách làm ở đây như, cách lặt rau, sắt rau, rửa rau, rửa chén đũa, dọn dẹp v.v... có thể là vì không hiểu cách làm, nên không chỉ mình không giúp được việc mà thậm chí còn có thể phản tác dụng.

Nhưng trong chúng ta đây, ai cũng phải trãi qua cái kinh nghiệm lần đầu rồi mới có thể dần dần thành quen. Cho nên chúng ta đừng vì sợ phạm sai mà khéo chối từ cơ hội được học hỏi. Chỉ cần mình chịu học hỏi thì việc gì cũng sẽ được thôi.

Có thể có người nói: "Mấy việc nặng nhọc chân tay này nên để người khác làm, mình là thành phần tri thức, làm sao mà bảo mình làm mấy chuyện này cho được!"

Thật ra đã là việc nghĩa thì không có phân nặng hay nhẹ. Chúng ta đã phát tâm làm thì đối với công việc mình nên cố gắng làm cho trọn chớ nên so tính.

Trích từ quyển "Làm Việc Thiện Ích Mình Lợi Người"

Nguyên tác: Pháp sư Thánh Nghiêm

Dịch giả: Tỳ-kheo Thích Minh Kiết


chuaphogiac


Các tin đã đưa ngày :