Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Phật giáo và đời sống

Làm việc nghĩa là cứu gấp chớ không phải làm công

Thứ bảy, 12/03/2016, 11:02 GMT+7

 

LÀM VIỆC NGHĨA LÀ CỨU GẤP CHỚ KHÔNG PHẢI LÀM CÔNG

*****

 

Có người làm việc thiện bằng đem chuyên môn của mình. Cũng có người thì không. Nếu bạn không chuyên về một nghề nghiệp, tri thức nào đó nhưng công việc này thì đang rất cần bạn giúp thì lúc bấy giờ bạn chỉ cần "tận tâm, tận lực, tận khả năng học hỏi" là được rồi.

Vì một công việc mang tính chất thiện nguyện, không phải cần những loại nhân tài tuyển từ mục quảng cáo việc làm của các báo tìm đến làm; cho nên gặp lúc cần thiết thì bất cứ việc gì, nếu thấy cần giúp, mình cứ nhận lấy mà làm. Khi làm việc thiện, chúng ta làm không giống như những nhân viên trong công ty, làm trong một thời gian cố định, một công việc cố định, mà thường thì khi cần thì chúng ta phải tùy thời nắm bắt, tùy cơ mà ứng biến.

 

 

Có người trong lòng sẽ nghĩ rằng:

_  Tôi đường đường là một trưởng chuyên khoa tốt như thế, vậy mà anh không chịu dùng, lại sai tôi đi làm một việc mà tôi không biết. Làm như vậy không phải là lãng phí nhân tài, làm hỏng nhân tài, tài lớn mà dụng nhỏ sao?"

Ai có suy nghĩ như vậy là sai rồi! vì làm việc thiện, nghĩa là bất cứ nơi nào cần người giúp thì mình đến đó giúp. Làm việc thiện là cứu gấp, là dâng hiến chớ không phải là công việc ăn lương. Có đầy đủ quan niệm và tinh thần như thế, có tâm mong muốn phối hợp làm thì chúng ta làm việc thiện mới được thong dong, vui vẻ.

Trích từ quyển "Làm Việc Thiện Ích Mình Lợi Người"

Nguyên tác: Pháp sư Thánh Nghiêm

Dịch giả: Tỳ-kheo Thích Minh Kiết


chuaphogiac


Các tin đã đưa ngày :