Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Suy ngẫm

Lưu giữ hình bóng đức Quán Thế Âm Bồ-tát trong lòng chúng ta!

Thứ ba, 22/03/2016, 10:10 GMT+7

 

LƯU GIỮ HÌNH BÓNG ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ-TÁT TRONG LÒNG CHÚNG TA!

 

Bồ-tát Quán Thế Âm như cái trống, chúng ta như cái dùi, dùi có gõ trống mới vang. Cũng vậy chúng ta có tha thiết khẩn cầu thì Bồ-tát mới cứu giúp. Bồ-tát ra đời là để cứu khổ cứu nạn. Hiểu được điều này rồi thì chúng ta nên niệm Quán Thế Âm Bồ-tát. Nếu thường niệm danh hiệu Bồ-tát lâu ngày và thành kính thì trong lòng của chúng ta sẽ lưu trữ hình ảnh của Bồ-tát nhiều và sâu đậm hơn. Một khi hình ảnh Quán Thế Âm Bồ-tát in sâu vào tâm thức của chúng ta rồi thì mỗi khi bản thân mình hay người thân xung quanh mình bị nạn, chúng ta lớn tiếng niệm danh hiệu Ngài, với lòng cung kính thường niệm hằng ngày chắc chắn chúng ta sẽ có được cảm ứng nhiều hơn. Bồ-tát sẽ hiện đến cứu chúng ta ngay. Sống giữa thời đại đầy rủi ro bất trắc, khổ não dẫy đầy, việc thường niệm và lễ lạy Quán Thế Âm Bồ-tát rất cần thiết cho tất cả chúng ta.

 

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát!

Tỳ-kheo Thích Minh Kiết


chuaphogiac


Các tin đã đưa ngày :