Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Suy ngẫm

Thức ăn duy trì sự sống của thân, Chú Đại Bi tăng trưởng thọ mạng

Thứ ba, 22/03/2016, 10:41 GMT+7

 

THỨC ĂN DUY TRÌ SỰ SỐNG CỦA THÂN, CHÚ ĐẠI BI TĂNG TRƯỞNG THỌ MẠNG

 

Chúng ta vì chút cơm ăn áo mặc mà vất vả mưu sinh cả ngày thậm chí là suốt cuộc đời mà có đôi khi còn không đủ ăn đủ mặc, hoặc có chăng đi nữa thì cũng ngắn ngủi mong manh. Việc trì chú Đại Bi hằng ngày sẽ khiến cho chúng ta đạt được mọi sở nguyện, cho dù là lời nguyện cầu của chúng ta có khó và hiếm đến mấy đi nữa cũng sẽ được toại ý, vì trong "kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn" Quán Thế Âm Bồ-tát có phát nguyện: "nếu như người nào trì tụng thần chú Đại Bi này mà ngay nơi đời này, mọi điều mong cầu không được toại ý thì thần chú này không đáng gọi là Đại Bi Tâm Đà-la-ni, chỉ trừ những kẻ bất thiện và thiếu lòng chí thành"

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát!

Tỳ-kheo Thích Minh Kiết


chuaphogiac


Các tin đã đưa ngày :