Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Suy ngẫm

Mẹ hiền Quán Thế Âm

Thứ ba, 22/03/2016, 10:18 GMT+7

 

MẸ HIỀN QUÁN THẾ ÂM

 

Bồ-tát Quán Thế Âm như một người mẹ hiền hết lòng thương yêu con dại. Chúng sanh như những đứa con dại khờ luôn cần mẹ chở che.

Một người con khi ra khỏi nhà, dẫu có đến bất cứ nơi nào đi nữa cũng không cảm thấy an tâm và bình yên, nhưng hễ nếu quay về nhà, ở nơi đó có mẹ hiền thì đứa con này sẽ ngủ một giấc bình yên, không phải lo sợ người khác hại mình, không phải lo không có cơm ăn áo mặc, hay đói khát v.v...và đến khi tỉnh dậy, đứa con sẽ thấy mẹ làm cơm nước đợi sẵn, thậm chí còn quạt cho con say giấc nồng; đã vậy không phải chỉ một buổi, một ngày hay trong chốc lát, mà cả cuộc đời này đến khi con khôn lớn thành gia thất, đến khi người mẹ tóc bạc lưng còng vì gánh nặng che chở nuôi dưỡng con, mẹ cũng vẫn thương yêu và lo cho con như ngày nào.

Cũng vậy, Bồ-tát hết lòng thương yêu che chở cho tất cả chúng sanh không chỉ ở trong một kiếp này mà còn đến vô lượng kiếp về sau, che chở cứu độ cho đến khi nào chúng sanh dứt sạch mọi khổ đau, không còn sanh tử trong ba cõi nữa mới thôi. Quán Thế Âm Bồ-tát đã phát nguyện như vậy.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát!

Tỳ-kheo Thích Minh Kiết


chuaphogiac


Các tin đã đưa ngày :