Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Suy ngẫm

Chú Đại Bi - Hạnh phúc bình an hiện tại và mai sau

Thứ ba, 22/03/2016, 10:51 GMT+7

 

CHÚ ĐẠI BI - HẠNH PHÚC BÌNH AN HIỆN TẠI VÀ MAI SAU

 

Việc vất vả làm việc cả ngày, cả đời để đổi lấy chút tiền của mua lấy hạnh phúc nhỏ nhoi mong manh và cũng vì nó mà ít nhiều gì gây tạo nghiệp bất thiện, vậy chi bằng mỗi ngày chúng ta bỏ thời gian khoảng 2 tiếng đồng hồ, chia làm hai thời lễ lạy Quán Thế Âm Bồ-tát và trì chú Đại Bi, cứ kiên trì chăm chỉ, không bỏ qua cũng giống như hai thời ăn không thể thiếu trong ngày. Được như vậy thì tin chắc rằng ngay đời này mình sẽ được sung sướng an vui chắc thật và sau khi mạng chung nhất định sẽ tái sanh vào đường lành, tiếp tục hưởng an vui dài lâu hơn nữa. Thần chú Đại Bi chắc thật sẽ cho chúng ta điều đó.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát

Tỳ-kheo Thích Minh Kiết


chuaphogiac


Các tin đã đưa ngày :