Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Ấn Phẩm

Tâm An Thì Có Bình An

08:26 | 04/11/2013

 

      "Ra ngoài mình có sợ bị cướp không? Ở nhà có sợ bị động đất không? Mua bảo hiểm nhiều bao nhiêu đi nữa, mình có cảm thấy được an toàn không? Tại sao chúng ta không an tâm trước, an tâm chính mình. Vì tâm có an thì mình mới có bình an"Các tin đã đưa ngày :