Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Ấn Phẩm

Thay đổi số phận bắt đầu từ đâu?

19:50 | 20/10/2014

Chiêm tinh, tư vi toán số, phong thủy địa lý ...có thật sự tính ra số mạng của bạn không? Số phận của bạn có phải thật sự do Thiên chúa định đoạt không? Quyển sách này dùng pháp môn khai vận tùy duyên an tâm, khiến bạn biết khai vận đoán mạng vốn phải như thế nào?Các tin đã đưa ngày :