Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Ấn Phẩm

Không Thể Khiến Bạn Loạn Tâm

13:29 | 17/07/2014

Đối mặt với thế giới bấp bên bất an, bạn có cảm thấy sự an toàn không? Thế giới vốn là thứ vô thường nhiều biến đổi. Điều quan trọng nhất là tìm được con đường an tâm. Dùng cách quán vô thường tích cực đối ứng với thời cuộc vô thường. Có loạn đi nữa cũng "Không Thể Khiến Bạn Loạn Tâm"


Bận Trong Vui Vẻ, Mệt Trong Yêu Thích

21:21 | 10/07/2014

Trong chức trường mệt đứt hơi, hễ bận rộn thì chúng ta dễ cảm thấy tâm phiền ý loạn. Làm thế nào để chúng ta có thể "bận trong vui vẻ, mệt trong yêu thích" đây? Tại sao bạn không thử dùng cách "người bận có rất nhiều thời gian" trong quyển sách này, thay đổi cách nhìn để thưởng thức công việc bận mệt của mình. Bạn sẽ nhận ra rằng: "Người bận quả thật là một niềm hạnh phúc"Các tin đã đưa ngày :