Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Thông tin
14

Cho Những Gì Mình Có Thể

14:50 | 16/10/2021

z2800919933201_0e202ac181bbd330f54ce8be9f4c7a17

THÔNG BÁO DỪNG PHÁT CƠM

20:11 | 28/09/2021

z2801049815971_88980d5dead29e97d6a4e64a53128e95_1

Bản Tin NCSS Ngày 22.9.2021

18:05 | 22/09/2021


Các tin đã đưa ngày :