Kính lễ chư tôn đức Tăng-Ni, chào mừng Quý Phật Tử thiện nam tín nữ ghé thăm trang Phổ Môn Thị Hiện. Kính chúc mọi người thảy điều được Phúc Lạc Bình An trong sự chở che của mười phương Tam Bảo cùng đức Quán Thế Âm Bồ-tát.

HỖ TRỢ
Yahoo Skype
  
   Truy cập :  
 Đang Online :  
Ấn Phẩm

Con Đường Thành Phật

Thứ hai, 27/05/2019, 18:41 GMT+7

…Chính vì pháp rộng sâu nên người mới học không biết cửa đầu để vào đạo. Người cẩn thận thì hoang mang bối rối, người cẩu thả thì nhận thức lầm lối đi, cho cửa mình vào là cửa nhập đạo.

…Bằng tâm không thành kiến, không định kiến, nhìn qua lăng kính Phật giáo, chúng ta mới có thể thấy như thật và chứng như thật các pháp.

ConDuongThanhPhat.pdf


chuaphogiac


Các tin đã đưa ngày :